Begraafplaatsen gemeente Sluis

De gemeente Sluis beheert op dit moment 16 begraafplaatsen.
Dit doen we volgens het kwaliteitsniveau en de kosten zoals opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde groenbeheerplan.
Landelijk zijn er echter veel ontwikkelingen op het gebied van begraven en bijzettingen van asbussen.
Te denken valt hierbij aan verschillende manieren van gedenken en natuurbegraven.

We moeten als gemeente dus keuzes maken op het gebied van het aanbieden van mogelijkheden aan de overledenen en de nabestaanden.
In november 2017 is in de raad het document 'Toekomst van de begraafplaatsen gemeente Sluis' besproken.
Het document beschrijft waar we nu en over 5 jaar willen staan en het ligt tot 1 juli 2018 ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

De te maken keuzes zijn afhankelijk van meerdere factoren.
Wat zijn de (on)mogelijkheden op de begraafplaats en hoe kunnen we een en ander inrichten en onderhouden?
De eerder genoemde landelijke ontwikkelingen op het gebied van begraven en bijzetten spelen ook een rol, maar het belangrijkste is uw input.
Welke specifieke wensen of ideeën heeft u als u denkt aan een graf of het bijzetten van een asbus op een van onze begraafplaatsen?

Deze wensen of ideeën horen wij graag van u voor 1 juli 2018.
U kunt deze aan ons doorgeven via onze social media kanalen (Facebook, WhatsApp, Twitter) via Burgerzaken@gemeentesluis.nl.