Aanvraag Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand in de gemeente Sluis die een Koninklijke onderscheiding verdient?
Dan kunt u hem of haar voordragen via de gemeente.
U leest hier meer over op www.lintjes.nl.

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving.
Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond.
Maar deze personen zouden best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.
Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient?
De meest waardevolle waardering is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding ofwel 'lintje'.
Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een erg bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.
Vrijwilligers die zich al vijftien jaar of langer (minimaal zes à tien uur per week) onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen.

Wat u moet weten

 • Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor bijzonder werk dat iemand doet voor de samenleving.
  Dit kan vrijwilligerswerk zijn.
  Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk.
  Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.
 • Er zijn twee soorten onderscheidingen.
  Kijk voor meer informatie op www.lintjes.nl.
 • Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken?
  Vraag het dan zes maanden van tevoren aan.
 • Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen (laatste werkdag vóór Koningsdag) laten uitreiken?
  Neem dan contact met de medewerker Kabinetszaken op om precies te weten wanneer u uw voorstel moet inleveren.

Meer informatie

Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden: www.lintjes.nl.
Daar kunt u ook een aanvraagformulier downloaden.

Contact

U kunt bij de gemeente terecht met alle vragen over uw voorstel.
U kunt contact opnemen met mevrouw J. De Kreijger via telefoonnummer 14 0117.
Zij kan u het aanvraagformulier ook toesturen en beoordelen of een aanvraag kans van slagen heeft.

Aanvragen

De aanvragen voor Koningsdag 2019 dienen vóór 1 juli 2018 bij de burgemeester te zijn ingediend.
Het is vereist dat u bij het indienen van het voorstel ook ondersteuningsbrieven toevoegt van ondersteuners van het voorstel (verenigingen, organisaties e.d. waar de maatschappelijke activiteiten betrekking op hebben) waarin is opgenomen: begin- en einddatum van de activiteit, hoeveel uren hieraan wordt besteed en een duidelijke toelichting waarom decoranda/decorandus een Koninklijke onderscheiding verdient.

De aanvragen voor een Bijzondere Gelegenheid dienen zes maanden voor de uitreikingsdatum bij de burgemeester te zijn ingediend.
Dit mag geen verjaardag zijn.