Aanmelding evenementen 2019 vóór 1 november 2018

Wilt u in 2019 een evenement in de gemeente Sluis organiseren, meld dit voor 1 november aanstaande bij de gemeente.

Inventarisatie


In de gemeente Sluis vinden, met name in de zomermaanden, veel evenementen plaats.
Net als voorgaande jaren inventariseren wij, samen met de gemeente Hulst en Terneuzen, de evenementen die in 2019 in Zeeuws-Vlaanderen zullen plaatsvinden.

Wanneer en hoe het evenement melden?


Vóór 1 november 2018 moet een evenement dat in het kalenderjaar 2019 plaatsvindt, inclusief de datum en het (globale) programma ervan, worden gemeld.
Als u in 2018 een evenement hebt georganiseerd, krijgt u het inventarisatieformulier per post toegezonden wat u ingevuld terug kunt sturen.
Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u het inventarisatieformulier hier downloaden.

Samenvallen verschillende evenementen


Het kan voorkomen dat er in verschillende kernen evenementen worden aangemeld voor dezelfde datum.
Dit is voor organisatoren niet altijd even wenselijk.
Een evenement mag niet verboden worden vanwege het samenvallen met een ander evenement.

Wilt u na de inventarisatie (1 november 2018) weten of er gelijktijdig met uw evenement ook nog andere evenementen zijn aangemeld voor 2019, dan kunt u contact opnemen met het cluster vergunningen APV/Bijzondere Wetten, telefoonnummer 0117 - 457 000.
U kunt dan tot en met 9 november 2018 eventueel de datum van uw evenement wijzigen.   

Wanneer vergunningaanvraag indienen?


In de loop van november 2018 worden de concept evenementenkalenders 2019 van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis in een regionaal overleg met de politie besproken.
Hierna ontvangt u schriftelijk bericht of uw evenement op de geplande datum kan doorgaan. Indien er geen knelpunten zijn, kan de vergunningsaanvraag of melding klein evenement worden ingediend.
De formulieren Aanvraagformulier vergunningplichtig evenement en het Meldingsformulier klein evenement kunt u hier downloaden.

Indien er knelpunten zijn met betrekking tot de aangemelde evenementen, nemen wij contact met u op om samen een oplossing te vinden.