Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur en Organisatie / Gemeentewapen & logo

Gemeentewapen & logo

Informatie over het gemeentewapen en logo.

 

Wapen gemeente Sluis

 

 

Wapen gemeente Sluis

Officiële beschrijving

Geschuind door een schuinbalk van azuur (= blauw).

In zilver een gekanteelde burcht van sabel, bestaande uit een gedekte poort met deuren en twee zijtorens. Boven de poort een toren en op de zijtorens twee gedekte hangtorentjes waaruit te voorschijn komen twee toegewende hoornblazers van natuurlijke kleur, gekleed van keel (= rood) , blazend op hoorns van goud.

In goud een dubbele geopende burcht met opgetrokken valhek, beide delen gekanteeld, alles van keel; in een schildvoet van keel (= rood) twee golvende dwarsbalken van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van zestien parels waarop drie parels en ter weerszijden gehouden door een leeuw van keel, getongd, genageld van azuur (= blauw).

 

Deze tekst is opgemaakt door de secretaris van de Hoge Raad van Adel, Dhr. O. Schutte.

 

Ontwerp

Het wapen van de gemeente Sluis is ontworpen door D. de Koning van Flandria Design uit Axel in samenwerking met E.J.M. Corveleijn uit Aardenburg. In dit ontwerp zijn alle hoofdelementen uit de wapenschilden van Het Vrije van Sluis, Sluis-Aardenburg en Oostburg aanwezig. Het gemeentewapen van Sluis is bij Koninklijk Besluit van 22 november 2002, no. 02.005317 en op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 november 2002, no. BK02/94060, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Kabinetszaken, verleend.

 

Heraldiek en wapenkunde

Enkele belangrijke algemene gegevens uit de heraldiek of wapenkunde:

 

 • Het ontstaan van wapens
  Wapens zijn van oorsprong middeleeuws. Geharnaste ridders waren, zeker met gesloten vizier, nagenoeg onherkenbaar. Om zich kenbaar te maken en te onderscheiden, droegen zij gekleurde kenmerken op hun uitrusting waarvan het voornaamste onderdeel het schild was. Nu kan met niet meer spreken van een wapen zonder schild. De vorm van het schild is niet zo essentieel, maar de figuren en elementen daarop moeten wel aan verschillende heraldische regels voldoen.
 • Regels bij het ontwerpen van wapens
  Een belangrijke grondgedachte is dat wapens zo eenvoudig mogelijk moeten zijn. Bij goed herkenbare voorstellingen blijf je in beeld, vooral bij grote manifestaties. Ook van groot belang voor de herkenbaarheid is dat de kleuren gescheiden moeten zijn, dus geen kleur op kleur of metaal in metaal. Verder dient men wapenfiguren gelijkmatig te verdelen en goed in positie te brengen zodat links en rechts niet wordt verwisseld. Wapens worden namelijk van oudsher beschreven vanuit de positie van degene die het schild draagt, zodat de rechterzijde ervan voor de toeschouwer het linkergedeelte is.
 • Kleuren
  De kleuren zijn één van de belangrijkste elementen van het wapen. Deze zijn:
  • de 4 hoofdkleuren: rood = keel, blauw = lazuur of azuur, zwart = sabel, groen = sinopel
  • metaalkleuren: goud = geel, zilver = wit
  • oneigenlijke kleuren: purper, oranje, vleeskleur of bloedkleur
  • pelswerk: hermelijn en vair (bont)

 

Het kan voorkomen dat een afbeelding niet geheel overeenkomt met de beschrijving van het wapen. Na de bevestiging van de gemeentewapens bij de Hoge Raad van Adel hebben zich dan mogelijk wijzigingen voorgedaan, bijvoorbeeld kleuren die onder invloed van ultraviolette stralen zijn veranderd, dat afbeeldingen zijn overgenomen van voormalige Heerlijkheden of dat er wapenafbeeldingen in omloop zijn gebracht en/of gewijzigd waarvan geen melding is gemaakt. De Hoge Raad van Adel ziet niet het beeld maar de beschrijving als de "bevestiging".

 

Logo gemeente Sluis

Logo gemeente SluisPer 1 januari 2010 heeft de gemeente een nieuw logo ingevoerd. Het ontwerp is van medewerkster Grafische Vormgeving, Mariël Goeman-Harkema. Dit logo symboliseert de kernkwaliteiten van de regio. De uitstraling sluit aan bij de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. De blauwe golf staat voor ruimte en water; de kustlijn van de gemeente Sluis. De golf staat ook voor het constant in beweging zijn van de gemeente, voor de ontwikkelingen waar zij continu mee te maken heeft. De groene blokken staan voor het landschap, de ruimte en de veelzijdigheid van de gemeente. De ruimte tussen de blokken staat voor het open karakter, de transparantie naar de burgers toe en de ruime ligging van de kernen. Ook het verbreden van de ruimte tussen de blokken staat voor de uitgestrektheid van de gemeente. Het onderste blok ligt stevig in het logo en staat symbool voor een stabiele basis.

 

Als u het logo of het wapen van de gemeente Sluis wenst te gebruiken, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen. Als wij kunnen instemmen met het gebruik, bezorgen wij u het logo in een bestandsformaat dat geschikt is voor het doel (drukwerk of website). Het logo en het wapen mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor goedkeuring is gegeven.


Uitgelicht


Zoeken