Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur en Organisatie / Financiële stukken

Financiële stukken

De financiële stukken van de gemeente Sluis.

Begroting 2018

 

 

Begroting 2017

 

 

Jaarstukken 2015

 

 

Jaarstukken 2014

 

Op 25 juni heeft de gemeenteraad de Jaarstukken 2014 vastgesteld.

 

 

Programmabegroting 2015-2018

 

 

Op 25 september 2014 heeft de gemeenteraad de Zomernota 2014 vastgesteld.

 

 

Financiële update
Op 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad de financiële update vastgesteld.

 

 

Programmabegroting 2014-2017

Op 7 november 2013 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2014 vastgesteld. In de begroting wordt aan de hand van programma's aangegeven wat het gemeentebestuur wil bereiken in 2014, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn. 

 

 

Programmarekening 2013

Op 24 juni 2014 heeft de gemeenteraad de jaarstukken 2013 vastgesteld. Met de jaarstukken 2013 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2013 en de bijbehorende financiën. De verantwoording over het beleid vindt plaats in het jaarverslag. Dit verslag beschrijft de prestaties die de gemeente gerealiseerd heeft en de financiële hoofdlijnen.

 

 

Programmabegroting 2013

Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2013 vastgesteld. In de begroting wordt aan de hand van programma's aangegeven wat het gemeentebestuur wil bereiken in 2013, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn.

 

 

Programmarekening 2012

De programmarekening is de jaarrekening van de gemeente. Hierin wordt financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals opgenomen in de programmabegroting.

De programmarekening 2012  is op 27 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

 

Programmabegroting 2012

Op 3 november 2011 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2012 vastgesteld. In de begroting wordt aan de hand van programma's aangegeven wat het gemeentebestuur wil bereiken in 2012, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn.

 

 

Kadernota 2012-2015

Klik hier voor nadere informatie over de Kadernota 2012-2015. 

 

Programmarekening 2011

De programmarekening is de jaarrekening van de gemeente. Hierin wordt financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals ogpenomen in de programmabegroting.

 

De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Programmabegroting 2011

Op 4 november 2010 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2011 vastgesteld. In de begroting wordt aan de hand van programma's aangegeven wat het gemeentebestuur wil bereiken in 2011, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn.

 

 

Kadernota 2011-2014

De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Programmarekening 2010

De programmarekening is de jaarrekening van de gemeente. Hierin wordt financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals opgenomen in de programmabegroting.

 

De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Programmabegroting 2010

Op 5 november 2009 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2010 vastgesteld. In de begroting wordt aan de hand van programma's aangegeven wat het gemeentebestuur wil bereiken in 2010, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn.De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Kadernota 2010-2013

Ieder voorjaar wordt in de Kadernota de financiële ruimte voor het volgende jaar aangegeven en worden keuzes gemaakt waaraan het geld wordt uitgegeven. De Kadernota is de financieel-inhoudelijke vertaling van de ambities van het gemeentebestuur uit het bestuursakkoord Betrouwbaar bestuur(d) in Balans. De Kadernota 2010-2013 is op 16 juli 2009 door de gemeenteraad vastgesteld.De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Programmarekening 2008

De programmarekening is de jaarrekening van de gemeente. Hierin wordt financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals opgenomen in de programmabegroting. De programmarekening 2008 is op 25 juni 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Het volgende document is te downloaden:

 

Programmabegroting 2009

Op 13 november 2008 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2009 vastgesteld. In de begroting wordt aan de hand van programma's aangegeven wat het gemeentebestuur wil bereiken in 2009, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn.De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Zomernota 2008

In de Zomernota 2008 worden de resultaten en gevolgen van de 1e en 2e kwartaalrapportage van het college aan de gemeenteraad gemeld. Ook wordt een financiële doorkijk gemaakt naar de komende periode. Op basis hiervan kan de gemeenteraad waar gewenst bijsturen. De Zomernota 2008 is op 28 augustus 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Programmarekening 2007

De programmarekening is de jaarrekening van de gemeente. Hierin wordt financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals opgenomen in de programmabegroting. De programmarekening 2007 is op 26 juni 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Kadernota 2009-2012

Ieder voorjaar wordt in de Kadernota de financiële ruimte voor het volgende jaar aangegeven en worden keuzes gemaakt waaraan het geld wordt uitgegeven. De Kadernota is de financieel-inhoudelijke vertaling van de ambities van het gemeentebestuur uit het bestuursakkoord Betrouwbaar bestuur(d) in Balans. De Kadernota 2009 - 2012 is op 29 mei 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

De volgende documenten zijn te downloaden:

 

 

2e Bestuursrapportage (Berap 2007)

In de 2e Berap 2007 brengt het college tussentijds verslag uit over de uitvoering van de programmabegroting 2007-2010. Budgettaire afwijkingen, zowel positief als negatief, die zich sinds de vaststelling van de begroting hebben voorgedaan worden daarbij toegelicht. De 2e Berap 2007 is op 20 december 2007 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Het volgende document is te downloaden:

 

Programmabegroting 2008

Op 8 november 2007 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2008 vastgesteld. In de begroting wordt aan de hand van programma's aangegeven wat het college wil bereiken in 2008, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn.De volgende documenten zijn te downloaden:

 

Kadernota 2008-2011

Ieder voorjaar wordt in de Kadernota de financiële ruimte voor het volgende jaar aangegeven en worden keuzes gemaakt waaraan het geld wordt uitgegeven. De Kadernota 2008 - 2011 is op 28 juni 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

Het volgende document is te downloaden:

 


Uitgelicht


Zoeken